8291 - סדר פסח ראשון

תאריך: 8291

מקור המידע: עטרה, בן אשר

חברים הקשורים ל - 8291 - סדר פסח ראשון :

עטרה סיצ'וק...

חיים בן אשר...

שומסקי...

דוד זסלבסקי...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
'העליה השניה' -העליה בליל הפסח (מספרת עטרה בראיון 5891)
לפנינו עלתה השמירה בלבד. אז התחילו להעביר את הצריפים. בינתיים התקרב חג הפסח. את הסדר רצינו כבר לחגוג במקום. החברה' באו אלינו ואמרו: עולים היום! קבלנו חבית יין. נשארתי אחרונה עם שומסקי, עלינו אחרונים מרחובות. הלכנו והלכנו והלכנו. בכל פעם אמרתי לשומסקי: איפה זה? מתי כבר נגיע? והוא: עוד מעט, עוד מעט.. הגענו לבסוף לקבוצת שילר, ראינו אורות משילר. לבסוף הגענו לנקודה שלנו. עמדו כבר אהלים.

(ממשיך בן אשר ראיון 7791)
הסדר הראשון. רק אני וזסלבסקי שמרנו על השטח. החברים חגגו את הסדר במושבה. ובחצות באו כולם על עגלות, אנחנו הכנו מדורה. היו לנו מצות ויין. החברים שעברו בקב' שילר אמרו להם שלום וחג שמח. הגיעו גם חברים משילר אלינו למדורה ורקדנו סביב לה. זה היה הסדר הראשון שערכנו על השטח הזה, אחרי הסדר שערכו במושבה. היה שמח. חזרנו ב-2 בלילה.
02 באפריל 8291- אסיפה כללית.
טייך מציין לטובה את תהליך מיזוג הפלוגות, כשהגורם המאחד הוא עניין ההתיישבות. יש 2 פרספקטיבות. 002 ו- 0001 דונם. השניה הופיעה בגלל כישלונה של הראשונה. כיבוש השטח של 002 ד' התאפשר רק בעזרת עליה עליו. החלטנו על כך והתחלנו לבנות צריף, רפת ואורווה.
זסלבסקי אומר שהעלייה - צעד מוצלח ויש גם תזוזה בעמדת מחלקת ההתיישבות.
זליג אבן אומר שאם לא נתקשר בקרקע בכמות הגונה, הרי החמצנו את השעה.
טקסר אומר שאם ה- 0001 ד' לא בידינו - צריך לקבוע דרכנו מחדש.
כץ בעד עלייה על ה- 002 ד'.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.