במחנה דכאו - הסוף

תאריך: 4491

חברים הקשורים ל - במחנה דכאו - הסוף:

חיים אנצו סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
הוא הועבר למחנה שבויים, משם לווירונה , שם הוחזק במרתף של האס.אס כחודש ימים. ב- 8 באוגוסט הועבר לבולזאנו עם עוד 32 שבויים איטלקיים. כולם נורו חוץ ממנו.
ב- 8 לאוקטובר הועבר לדכאו בטרנספורט של אסירים פוליטיים. שם הוסרו מדיו והולבש בבגדי אסיר עם משולש אדום של אסיר פוליטי ומשולש צהוב של יהודי. ב- 01 באוקטובר הועבר למילדורף וב- 61 בנובמבר הוחזר לדכאו. עד כאן ישנה עדות בטוחה של אנשים רבים, הזוכרים אותו היטב בגלל סגולותיו המיוחדות ואומץ ליבו.
בשעת מבחן העליון במחנה דכאו, נתגלו כל כוחו הפנימי וכל יציבותו. במקום של רעב, עינויים וזוועות היה מדריך, משענת, אח. במקום בו נשחק צלם אנוש העניק תקווה ונחמה. היתהזו עדותו האחרונה על אהבתו לבני אדם – ורק מעטים נותרו כדי לספר עליה.
לפי סיפורי אנשים שהיו אז בדכאו, הגיע לשם באמצע חודש נובמבר קצין אס.אס. עם ניירות של 8-7 אנשים, כולם נורו בין ב- 71 ל- 02 בנובמבר. יש לשער שאנצו סרני היה ביניהם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.