אנצו סרני - השליח 1

תאריך: שנות ה- 03

מקור המידע: חוברת זכרון לאנצו סרני

חברים הקשורים ל - אנצו סרני - השליח 1:

עדה סרני...

חיים אנצו סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אנצו סרני - השליח 1...

תיאור הסיפור:
בשליחות
בזמן שהותה של עדה באיטליה נפטר אנריקו, אחיו הבכור של אנצו, בתאונת גז. אנצו נסע כדי להיות עם משפחתו ובימי האבל ריכז את מכתבי אחיו ויומניו בספרון לזכרו.
בינתיים בארץ מחליטים לשלוח נציגים לגרמניה, לסייע בעידוד העליה, ובאפריל 13' יוצא אנצו לגרמניה עם משפחתו. לאחר שנת עבודה מוצלחת ב'החלוץ' חוזר לפתע אנצו לארץ, ורצונו לנוח עם משפחתו, עם חבריו, לקרוא ספר ולעבוד בפרדס.
ב- 03 בינואר 3391 היטלר עולה לשלטון ויש צורך לחזור לגרמניה. הפעם יוצא אנצו לברלין עם קודמו ב'החלוץ', ליבנשטיין מעין חרוד ובילינסון. עדה והילדים נשארים בארץ.
חילופי השלטון בגרמניה מעוררים את היהודים והמונים נוהרים אל התנועות החלוציות. אנצו מוצא עצמו במרכז העניינים וסיפוק עצום ממלא את ליבו. גבעת ברנר היא ממוקדי העליה החלוצית מגרמניה ומתוך 003 החברים, 061 הם יוצאי גרמניה. בסתו 4391 חוזר אנצו לג"ב, בתקווה להתרגעות מהפעילות הקדחתנית בגרמניה. הוא משתלב חזרה במערכות הקיבוץ המתפתחות ויומני ג"ב מלאים בהערותיו על בעיות חינוך, השכלה, עליה ועוד. באותם ימים הוא מנסה גם להשלים את עבודתו על מרכס הצעיר.
באוגוסט 5391 מייצג אנצו את סיעת הפועלים בקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן שוויץ, וכאשר מטיח גרוסמן נציג הרביזיוניסטים בסיעת הפועלים שהם מנצלים את כספי בעלי ההון בגרמניה יוצא סרני להגן על הפעילות הציונית שנעשית בגרמניה.
עם חזרתו משוויץ לארץ, כמובן דרך ביקור באיטליה בחגים, מחכה לו שליחות נוספת לאמריקה. בקרב חברי ג"ב יש ביקורת על 'דרכו העצמאית' ולפני יציאתו לשליחות בארה"ב מגישים לו החברים חוברת היתולית ל'אזרח העולם'. בתחילת 6391 יוצא אנצו לארה"ב לנסות לעורר את הקהילות היהודיות הרדומות. עדה והילדים מצטרפים אליו. הישגיו כ'שליח' אינם מרקיעים לשמים, ה'עולם החדש' לא התעורר ובחורף 7391 חזרים הסירנים לארץ.
אנצו נוחת ללב הדיון על הקמת בית ספר. הוא מסכים לקלוט גם ילדים משילר והסביבה אך בתנאי שבית הספר יבנה בג"ב. בחזונו (שלו ושל בן אשר) – ב"ב יהיו 0002 נפשות ולאחר שכל שומעיו מגחכים, משיג סרני עוד הלוואה לבניית בית הספר, מדודה ארמלינדה סרני. (המשך: אנצו - השליח 2)
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.