אנצו - הקמת גבעת ברנר 3

תאריך: שנות ה- 02

מקור המידע: חוברת זכרון לאנצו סרני

חברים הקשורים ל - אנצו - הקמת גבעת ברנר 3:

עדה סרני...

חיים אנצו סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אנצו - הקמת גבעת ברנר 3...

תיאור הסיפור:
בפגישה הראשונה עם חלוצי 'חירות' תיאר בפניהם אנצו את המצב הכלכלי של המשק ללא כחל וסרק. אך האנשים, שחיו כשנתיים כפועלים אצל איכרים גרמניים, עבדו 01 ו- 21 שעות ביום, בכפור ובשלג, וישנו ב'חברת' סוסים או בעליות גג, לא נבהלו מאוהלים קרועים, ובעיקר לא מחובות..
הפלוגה למדה לסמוך על הכשרון הפיננסי של אנצו יותר ויותר. הוא גילגל כל מה שניתן לגלגל, במקום שלא הספיק קסמו האישי, הפעיל את קשריו עם ברל כצנלסון ואחרים.
אבל, באותה מידה שהצלחותיו זכו להערכת החברים, כך גם הסתייגו מעשיו. הוא לא היה שקול, לא היה מיושב בדעתו, היה שונה, נבדל, איטלקי!!
באביב 9291 הגיע עניין רכישת 0001 הדונם לביצוע. בישיבה הגורלית של 'הכשרת הישוב' והקרן הקיימת נכחו ד"ר רופין, חנקין, כצנלסון ועוד. את הפלוגה ייצג אנצו. התשובה האוהדת לבקשה שינתה את מצב הרוח בפלוגה, התוכניות פרחו: פרדס, כרם, רפת, לול, פלחה. באסיפה ביוני 92' מציין אנצו שהמצב מאפשר קליטה נוספת של חברים, ואפילו אפשר להכפיל את המספר..
אנצו בעוד רעיון מהפכני (!) מציע בויכוח על זכויות היחיד שבמקום אספקה קטנה יקבל כל חבר סכום קצוב ויקנה את אשר רצונו לקנות...
בתקופת מאורעות ננטשת הגבעה המוקפת ב- 5 כפרים ערביים, הילדים והנשים לרחובות והגברים לשילר. לאחר שבועיים חוזרים, הכנופיות לא הגיעו לגבעה, מי שכן הגיע – 51 חלוצים נוספים מליטא!!
ב- 42 בספטמבר 9291 יוצא אנצו לאיטליה לגייס את הכסף, ובמשך 6 שבועות הוא מגייס כספים ברחבי איטליה. באישור משרד החוץ האיטלקי מועברים כספי יהודי איטליה לקק"ל, שנותנת שטרות ע"ס 0068 לא"י.
ב- 51 בפברואר 0391 אנצו מודיע בתוקף תפקידו כמזכיר, על הצורך לבחור שם לנקודה. ברוב קולות של 44 מתוך 87 נבחר השם 'גבעת ברנר' ומתקבל תוך שירת ה'אינטרנציונאל'.
במרץ 0391 נולד הבן דניאל ומצטרף ל- 7 הילדים שחיים בגבעה. עדה שמסיימת תפקידה כמטפלת מעבירה את הילדים, כולל תינוקה הרך, לידי המטפלות. אנצו טוען: "אין אנוחייבים לשתף את ההורים בדרך החינוך, אין לחייב אותם יותר ממה שמחייבים חבר אחר, כי אין להורים ידיעות מקצועיות יותר טובות מאשר לכל חבר". עדה לעומתו מבדילה בין חינוך לטיפול וטוענת שרצויה התייעצות מתמדת בין המטפלות להורים. (המשך: הקמת ג"ב חלק 4)
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.