אנצו - הקמת גבעת ברנר 2

תאריך: 8291

מקור המידע: חוברת זכרון לאנצו סרני

חברים הקשורים ל - אנצו - הקמת גבעת ברנר 2:

עדה סרני...

חיים אנצו סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אנצו - הקמת גבעת ברנר 2...

תיאור הסיפור:
בפלוגת רחובות לא היה מעולם דיון על הצטרפותו של אנצו. בעיני רוב האנשים הוא נראה כיצור מעולם אחר. משכיל בעל ידע וקשרים, בעל כושר מנהיגות ואב למשפחה. אם הוא מוכן לעזוב את בית האבן במושבה, את עבודתו הקבועה בפרדס סמילנסקי וללכת איתם לשממה, על מה יש לדבר?
עוד לפני ההעברה לגבעה, נבחר אנצו לועדת השלושה, שהוטל עליה לבדוק את המצב הכספי ולהכין תכנית לסידור החובות. בינתיים התברר שבסמוך לשטח הקק"ל יש 0001 דונם שעומדים למכירה. אנצו חש שזו הזדמנות בלתי חוזרת וביקש את עזרתו של יהושע חנקין, אשר רכש אדמות בשם חברת הכשרת הישוב של ההנהלה הציונית, שיקבל אחריות לקניית השטח. אנצו נעזר בכסף שהביאו הוריו שבאו לבקר את נכדתם השניה, כ- 005 לירות מכספי יהדות איטליה. ברל נתן הסכמתו לתכנית השגעונית - שאנשי הפלגה, כלומר אנצו, ינסו להשיג בכוחות עצמם את 0009 הלירות. משפחת סרני התחייבה להשיג את הכסף מיהודי איטליה.
ב- 82 ביוני 8291 י"א בתמוז תרפ"ח, יום שישי, לעת ערב הוטען הרכוש על שתי עגלות והגרעין של פלוגת רחובות, 53 איש, לרבות אנצו, עדה ושתי הילדות יצאו לדרך.
הימים הראשונים היו קשים במיוחד. המרחק מהמושבה, העדר המים וחוסר הבטחון רק הגבירו את תחושת הבדידות. רוב החברים עבדו בסביבת המושבה, במרחק שעתיים ושלוש שעות הליכה לכל כיוון.
למשפחת סרני ושתי הבנות הוקצה מקום בצריף שבו שוכנו גם חדר האוכל והמטבח.
בהדרגה עזב אנצו את עבודתו הקבועה אצל סמילנסקי והקדיש את מרבית זמנו למשק. הוא היה הגזבר, מזכיר הפנים ומזכיר החוץ, כאשר כל התפקידים הסתכמו בעיסוק אחד - להשיג אמצעים, אשראי ומזון.
המבצע המשקי הראשון היה הקמת מאפיה. אנצו השיג הלואה של 05 לא"י מבנק הפועלים, את הקמח קיבל בקרדיט, התנור נרכש מהצבא הבריטי. בגן הירק הושקעו 07 לא"י. המצב החריף.
האפשרות היחידה להיחלץ מהמצב היתה בקליטת עליה. כאשר החלו להגיע ראשוני החלוצים מגרמניה, ביקשו בן אשר ואנצו מטבנקין להקצות לגבעה גרעין. לאחר דיונים ארוכים ניתנה הסכמה. בסתו 8291 הוחלט באסיפת הפלוגה: "אנו פתוחים לקלוט עליה בהתאם לצרכינו, תנאינו, אפשרויותינו".
נוכחותו של אנצו בפלוגה היתה אחד המניעים להצטרפות אנשי 'חירות', בתקוה שהדוקטור, אינטליגנט, יוצא מערב, פילוסוף - יבין אולי ללבם המסובך..
(המשך: הקמת ג"ב חלק 3)
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.