שלושה ספרים של יוסף אחאי וכלב קסטל

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 04

מקור המידע: נורית - נצר סרני

חברים הקשורים ל - שלושה ספרים של יוסף אחאי וכלב קסטל:

יוסף אחאי...

כלב קסטל...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

כמו שסיפרתי ברשימה על עגלה תוביל חציר - נודע לי שיש עוד ספר חד-פעמי שכתב יוסף אחאי. את הספר הזה, כך הבנתי, אייר כלב קסטל  עבור ילדי גבעת ברנר בשנות ה-04. רובם ילדים שעברו אח"כ ביחד עם יוצרי הספרונים לנצר-סרני.

האמת היא שציפיתי לספרון קטן והופתעתי מאוד ממה שראיתי כשהגעתי לצלם את הספר. אני חושבת שבשלושת הספרים האלה המושג "חד-פעמי" מתחדד ונעשה ברור יותר. ההשקעה הבלתי-רגילה ניכרת בכל נסיון לספר סיפור באמצעות אותם החרוזים. הספר מקבל צורה חדשה וחלוקה חדשה של בתים ושורות בכל ספרון. פעם בצבעי מים ופעם בעפרון.

lmth.tsop-golb/01/1102/moc.topsgolb.midaley-tubrat//:ptth

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.