סרני מספר על הקמת גבעת ברנר

תאריך: 8291

מקור המידע: חוברת זכרון לאנצו סרני

חברים הקשורים ל - סרני מספר על הקמת גבעת ברנר :

חיים אנצו סרני...

עדה סרני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של סרני מספר על הקמת גבעת ברנר ...

תיאור הסיפור:
הפועלים שהראו לאנצו את העבודה לא בדיוק הבינו מה עושה האינטליגנט בחליפת הצמר בין העצים. תוך זמן קצר השתלב אנצו בין הפועלים ומצא שפה משותפת עם הכל. במקביל לעבודה השתלב אנצו בחיים הציבוריים ועד מהר נהיה בעל עמדה בועד פועלי רחובות. בינתיים התפנה בית בקצה המושבה ואנצו ועדה עברו לגור בו. כעת התנאים השתפרו ועדה נסעה באפריל וחזרה עם חנה הקטנה.
חיה של עדה היו קשים. מרבית הזמן היתה לבדה בבית עם התינוקת, בבוקר יצאה לקניות, בצהריים בישלה על הפתילייה ובערב שמעה את קולות התנים. אנצו היה פעיל גם בלילות ועדה נשארה לבדה, ושוב היתה בהריון.

גבעת ברנר
אנצו שהכיר כל חלוץ ברחובות חיפש ידידים ומצא את קבוצת הליטאים, שהקימה פלוגה להתיישבות וגרה בקצה המושבה, לא הרחק מביתו. אל קבוצת חלוצים זו שעלתה לא"י ב- 6291 נקשרו אנצו עדה וחנה. אנצו התחבר לחיים בן אשר, מאנשי הפלוגה שנשלח ע"י הקיבוץ המאוחד להכין מהם גרעין התיישבותי. חיים שהיה צעיר מאנצו בשנתיים היה גם הוא איש חולם ושניהם נהגו לשוטט בחוצות המושבה, לרקום תכניות ולהתווכח.
כל אותו זמן המשיך אנצו לתכנן את הקמת הישוב האיטלקי שלו וחיכה לעלייתם של מימו שלמד חקלאות ושאר החברים ובני המשפחה. המשק העתידי היה מיועד ל- 01 משפחות והיה מבוסס על רפת, פרדס, גן ירק, לול ושדות חציר. כשהבין אנצו שמימוש הקמת 'משק הסרנים' הולך ומתרחק החליט יחד עם עדה להצטרף ל'קבוצת הליטאים' ולעלות איתם לקיבוץ המיועד. ביילינסון חברו ניסה להניעו מהרעיון וקרא להם 'מטורפים', הוא חשש שכשלון צעד שכזה יחזיר אותם לאיטליה.
בינתיים נודע לחיים בן אשר על שטח של 002 דונם, 4 ק"מ מדרום לרחובות, שנותר בידי הקרן הקיימת לאחר שתכנית להקמת משתלה איזורית על אדמות זרנוגה בוטלה. בן אשר ואנצו יצאו לשטח וראו כי טוב. גבעה מתאימה למגורים וסביבה שטח שלחין של 051 דונם, מתאים למטעים וגידולי שדה.
ההנהלה הציונית והמרכז החקלאי סירבו לתת להם את המשבצת. חלק מחברי הפלוגה חשש לעבור מהמושבה לגבעה הנידחת. ב- 42 במרץ 8291 הוחלט בישיבה שהתקיימה עם נציג הקיבוץ המאוחד, תרשיש, הרבה בשל התעקשותו של אנצו, לעלות על הקרקע.
בערב פסח 8291 הועברו 2 הצריפים הראשונים אל היעד, הוקמו לידם 3 אוהלים ואת ליל הסדר חגגה הפלוגה ב'ביתה החדש'.

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.