זרע האש - שיר של ישע סמפטר

תאריך: שנות ה- 03

מקור המידע: מתוך "אוד מוצל מאש" - ישע סמפטר

חברים הקשורים ל - זרע האש - שיר של ישע סמפטר:

צביה להר...

ישע סמפטר...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

שיר שהפקידה צביה להר בידיו של פיני ויינשטיין עם צוואה
על קברי – במותי

זרע האש
התדע את זרע האש ושמו – אהבה?
הוא מכלה את השמים והארץ,
לאט-לאט יכלם,
הוא בוער בעד כל הכוכבים בעפר,
בלבות האדם,
והעשן העולה ממנו היא הקטרת והנשימה
של האלהים.
אתה ואני – אך אפס אנחנו –
שנינו אך חמר לזרע האש,
השלכנו הצדה; אך הזרע ישא את זרעו
בקרבו עד עולם.
הוא האוהב עד תכלית לא יאבד דבר,
הוא הנותן תמיד לכל, יוכח כי עשיר הנהו,
ואשר אלהים בחרו בחסדו הרב לקפוד
נר חייו
יראנו פנים אל פנים.

ישע סמפטר / אוד מצל מאש

 

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.