מלוין הגזבר 2

מקום: גבעת ברנר

מקור המידע: מנחם דורמן

חברים הקשורים ל - מלוין הגזבר 2:

מלוין ישראל...

מנחם דורמן...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
..הוא היה איש גבעת ברנר בכל רמ"ח אבריו. זה היה מפעל חייו, או אולי נכון יותר - זה היה המפעל האישי ביותר בחייו. איש ג"ב - זה היה מקור כוחו, בטחונו, טרדותיו וגאוותו. כערכה העולה ידע את ערכו-הוא בבניינו של ישוב זה, שצמח להפליא על גבעה צחיחה בין רחובות לגדרה.
אם בהסכמה ואם במחלוקת, ידעתי שמלוין הוא אחד מבוני ג"ב המרכזיים. לפיכך אוסיף, שתמיד נראה היה לי כמי שמעצב ומסמל גם את החסרונות של יתרונותינו המובהקים. מנו במלוין אי ראייה מספיקה של צרכי הפרט על קשייו, על סתירותיו ולבטיו, שאינם מתיישבים ממילא עם צרכי הכלל ותביעותיו. ואולם אי ראייה זו לא היתה פרי של התנכרות במחשבה תחילה, אלא רצון עקשני, "מלויני", למדוד את הזולת בקנה מידה שבו מדד את עצמו, אם לקולא ואם לחומרה.
..אצלנו אין כותבים צוואות, שהרי אין מה לחלק - אבל לו מלוין היה כותב צוואה, בגזירת דור הולך ודור בא, אולי הוא היה מאחל לכך, שהבנים המקבלים את ג"ב, יקבלוה לידם גם כיורשים, שהירושה מגיעה להם כדין, וגם כנושאי מורשת של חזון מסויים, שמלוין האמין בו והבין אותו על פי דרכו, ביודעו שבלעדי הזיקה החזונית גם ירושת הנכסים לא היתה נוצרת ומתקיימת.
המשך
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.