מקהלת ג"ב בשיר דאליע מיינע דאליע

מקור המידע: תמר ועמוס רודנר

חברים הקשורים ל - מקהלת ג"ב בשיר דאליע מיינע דאליע:

תמר רודנר...

עמוס רודנר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

אונטער די חורבות פון פוילן
איציק מאנגער
שאול ברזובסקיאונטער די חורבות פון פּוֹילן
אַ קאָפּ מיט בּלאָנדע האָר
דער קאָפּ און סיַי דער חורבּן
ביידע זענען וואָר.

די זינדקע פּוֹילישע פּריצה
זי האָט פאַרדינט איר שטראָף
זי וועט מסתּמא געליַיטערט
אויפשטיין פון איר שלאָף

אוי, דאָליע מיַינע, דאָליע
אוי, דאָליע מיַינע, דאָליע

איבּער די חורבות פון פּוֹילן
פאַלט און פאַלט אַ שניי
דער בּלאָנדער קאָפ פון מיַין מיידל
טוט איר מסוכּן ווי

דער ווייטיק זיצט בּיַים שריַיבטיש
און שריַיבט אַ לאַנגן בריוו
די טרערן אין זיַינע אויגן
איז אמתדיק און טיף

אוי, דאָליע מיַינע, דאָליע
אוי, דאָליע מיַינע, דאָליע

איבּער די חורבות פון פּוֹילן
אַ שוואַצער פויגל שוועבט אום
אַ שוואַרצער שבעה-פויגל
פאָכעט מיט די פליגל שטום

דער שוואַרצער שבעה-פויגל
מיַין צעוויטאָגט געמיט
ער טראָגט אויף זיַינע פליגל
דאָס דאָזיקע טרויער-ליד

אוי, דאָליע מיַינע, דאָליע
אוי, דאָליע מיַינע, דאָליע

===

תחת חורבות פולין
איציק מאנגער
שאול ברזובסקי
עברית: תמר ועמוס רודנר

מתוך חורבותיה של פולין
ראש בלונדיני יזהיב
הראש, החורבן, שניהם יחד
אמת שאין להשיב

פולין, הגבירה המרשעת
הרויחה כחוק מכתה
מן הסתם גבתה יסוריה
בהקיצה משנתה

אוי, דאליע, מיינע דאליע
אוי גורלי, מיינע דאליע

מעל חורבותיה של פולין
השלג יורד בדממה
ילדתי וראשה הבלונדיני
זועקים מעמקי הנשמה

הכאב מכתיב לי אגרת
כשעל שולחני הוא רובץ
ועיניו שטופות דמע
אמת ועומק אין קץ.

אוי, דאליע, מיינע דאליע

מעל חורבותיה של פולין
צפור של שחור עתיקה
צפור "השבעה" שדואה שם
כנפיה משק של שתיקה

הצפור השחורה של האבל
של רוח אפל, דכאונות
נושאת על אברות כנפיה
את השיר הזה – שיר דמעות

אוי, דאליע, מיינע דאליע

ביצוע השיר: מקהלה ע"ש גארי ברטיני


האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.