סיפורי סליקים

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 04

מקור המידע: מילן אורן, יוסל בומבך

חברים הקשורים ל - סיפורי סליקים :

מילן אורן...

שלמה דגני...

נתן רובין...

נתן רשף...

יהודה חרש...

ארנסט טירקהיימר...

ליפא כץ...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של סיפורי סליקים ...

תיאור הסיפור:
מילן היה סליקר בצוות ה'סליקים' בתפקיד מטמין, מעביר וחופר. המידור היה מושלם. ליפא כץ על הסודות (זקס), נתן רובין מפקד, נתן רשף מפקד, שלמה דגני יהודה חרש ומילן חפ"שים (חיילים – חפרים פשוטים). מיקום הסליקים היה ידוע רק לליפא (ופנקס הסתרים) למשל פרדס א', שורה שישית, עץ שביעי מימין וכו. יום אחד בלילה (כמובן) נחפר סליק בפרדס ד' ללא ידיעת הפרדסנים. באותו לילה הושקה הפרדס וצינור שהועף מילא את כל הסליק מים. החפ"שים נכנסו בתחתונים לבוץ והעבירו את כל התכולה לאתר חלופי..
באחד האמשים העביר מילן את הסליק למקום חדש עם זוג פרדות. באותו יום הוא לא היה מרוכז (הוא קיבל מכתב מאמריקה המודיע על פטירת האב) ובטעות עלה עם העגלה על ערימת חצץ. יהודה חרש הוזעק לחלצו ובאמצע הלילה הניע את הטרקטור ועבר דרך המחנה. החברים נעורו בקריאות "האנגלים באים" ובדרך נס עבר הסליק למחבואו החדש. (סיפר מילן אורן)

מקור הנשק העיקרי של גבעת ברנר היה המחנה הצבאי ואדי סראר (היכן שנמצא הישוב יסודות) ליד תל נוף. בדרכים לא דרכים נהגו 'כוחות הבטחון' לגנוב משם נשק ותחמושת. יום אחד העמיסו על הנהג ארנסט טירקהיימר נשק רב שכוסה בערימות קש. בזמן מילוט שקעה המשאית וארנסט החרוץ והעקשן פרק את הקש, הוריד את הנשק, חילץ את המשאית והעמיס עליה מחדש את כל השלל, וההסוואה וחזר בשלום לבסיסו... (סיפר עמוס רודנר ששמע מדני ברקן ששמע מאבא שלו).
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.