חירבת חברה או חברא, מי היו ולאן נעלמו תושבי האיזור?

מקום: גרמניה

תאריך: מזמן

מקור המידע: יהודה חרש

חברים הקשורים ל - חירבת חברה או חברא, מי היו ולאן נעלמו תושבי האיזור?:

יהודה חרש...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

יהודה חרש היה ה'ארכיאולוג' של ג"ב ולאורך 06 שנותיו על הגבעה לא הפסיק לחפש ולהתעניין ב'דיירים הקודמים' של האיזור'. המקום הקרוב ביותר בו גילה שרידי ישוב קדום היה הגבעה שליד צריף האוכל הישן של ה'נשירים'.
מהמטבעות הרבות שמצא בסביבה ניסה ל'שחזר' את קורות החיים של התל, וניסחם במכתב לפרופ. קינדלר ממוזיאון קדמן למטבעות בת"א.
וכך הוא כותב: ".. לאחר חורבן הבית יש פער של 621 שנה ללא ממצא (מטבעות) אולי האוכלוסייה במקום הידלדלה. הפער השני הוא בין סוף התקופה הערבית עם סיף אל דין ברקוק 9831 עד לתקופה המודרנית, פער של 095 שנה. לעומת הרציפות הכמעט שלימה במשך 4511 שנה, זה מראה לכאורה על חורבן מוחלט בתקופה הזאת.
ממצא נוסף היא החרפושית שמצאתי שלפי דעת המומחים היא מהמאה ה- 11-01 לפנה"ס, בימי אחד הרעמססים שאחרי רעמסס השני..."
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.