החי"ש והפו"מ

מקום: גבעת ברנר

תאריך: שנות ה- 02

מקור המידע: יהודה חרש

חברים הקשורים ל - החי"ש והפו"מ:

יהודה חרש...

פיני ויינשטיין...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

אחרי הפו"ש הוקם החי"ש ואחריו הפו"מ שתפקידו לבצע פעילות בטחונית מונעת בסביבה.
בראש הכוח בג"ב עמד פיני ויינשטיין ולהלן חלק מפעולותיהם:
1.פיצוץ שני בתים בכפר טינה
2.נסיון לפיצוץ בית בחולדה הערבית, פיני כנראה דקר חזק מדי וחומר הנפץ הופעל, בדרך נס לא קרה אסון בנפש. הכוח חזר מבלי לפוצץ.
3.חטיפת חשוד ברחובות. הוא הובא לבית עובד למשפט אצל שרודק. הוא נחשד שמסר למשטרה את מקום מחסן הנשק של בן שמן. החקירה ארכה שעות ובסופה שוחרר הבחור מחוסר הוכחות.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.