בית הכנסת והמטבח הכשר-מטבח ההורים

מקום: גבעת ברנר

תאריך: 9002

מקור המידע: לקסיקון ג"ב

חברים הקשורים ל - בית הכנסת והמטבח הכשר-מטבח ההורים:

יונתן קיטאי...

שלום גדון...

סבא צמח...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

 עם עלייתם לארץ של חלק מהורי חברי המשק, התעורר הצורך להקמת מטבח כשר ובית כנסת עבור ההורים שומרי המצוות. בית הכנסת הראשון ומטבח ההורים הוקמו ב- 5391 בין הצריפים שבשיפולי הגבעה המערביים (במקום שהיום הבית של רינה בן נחשון). בשנת 4691 עבר לבית הסוכנות י'. לאורך השנה התקשו פרנסי המקום למצוא 'מניין', אך בראש השנה ויום כיפור התמלא בית הכנסת בחברים וילדים שבאו להאזין לתקיעת השופר. בין ה'תוקעים' המהוללים היה סבא צמח שגם אחרי גיל 08 ו- 09 ניפח את ריאותיו ותקע בשופר לקול מצהלות הילדים. לבית הכנסת היתה תרומה חשובה בשילוב המסורת וה'יידישקייט' בחיי התרבות של ג"ב. שנים רבות דאג לטיפוח המקום הח' שולם גדון ש'חזר בתשובה' ואחריו הח' יונתן קיטאי. בשנת 7002, לאחר שנים ארוכות, עבר בית כנסת למקומו החדש סמוך לבית ישע. באפריל 9002 הוכנס לבית הכנסת ספר תורה שנתרם לזכר הנופלים במערכות ישראל.

 

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.