פרץ שחם מגיבורי קרב בשיט - לזכרו

תאריך: מרץ 8491

מקור המידע: מתוך אתר גבעתי

חברים הקשורים ל - פרץ שחם מגיבורי קרב בשיט - לזכרו:

פרץ שחם...

חנן פלץ...

עודד ירקוני...

ברטולד לוי...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

(קטע מתוך סיפור הקרב - לזכרו של פרץ)

ערביי בשיט לא גילו בתחילה את כוח ה', הקרוב אליהם, והתקדמו לעבר אנשי כוח ד' הרחוקים יותר. אנשי כוח ה', שהבחינו בתנועתם צפונה-מערבה ודאגו לחבריהם שישבו בגבעת "האוכף", פתחו באש על ערביי בשיט מבלי להתחשב בנחיתותם המספרית. עתה פנה מלוא הכוח הערבי לעבר אנשי כוח ה'. הערבים הציבו בסיס-אש שכלל שני מקלעים קלים, בגבעה המרוחקת כ-005 מטר צפונה לגבעת כוח ה', ובחיפוי זה התקדמו בשתי זרועות - כל אחת בת כ-05 איש - בכוונה לסגור על הכוח ממערב ומדרום ולמנוע את נסיגתו לקבוצת יבנה.
תנועת הכיתור של האויב לא נעלמה מעיני אלה שעמדו להיות מכותרים והם ניסו לבלמה על ידי קצב אש מוגבר. דומה היה כי הצליחו לסכל את מזימת האויב ורוחם הייתה איתנה. אולם לאחר כמחצית השעה של הנחתת אש נמרצת, התקלקל המקלע שלהם ותחמושתם נתמעטה. מפקדם, גדעון שמבק, החליט להזעיק את כוח העתודה מקבוצת יבנה ופקד על אחד מאנשיו לאותת בדגל את הסימן המוסכם לכך. גשם עז שירד אותה שעה שיבש את הראות והאיתות לא נקלט בקבוצת יבנה. הגשם הביא עמו רעה נוספת: בוץ שגרם מעצורים בכלי הנשק שבידי כיתת גבעת ברנר. עקב תקלות אלה יכלו עשרות לוחמים ערבים להתקרב אל עמדותיהם של עשרות המגינים עד לטווח מגע. חנן פלס נפגע למוות כשניסה לתקן מעצור ברובהו.
מצב המתגוננים נעשה נואש וגדעון החליט לסגת. הוא פקד על אנשיו לרדת מן הגבעה לעבר הוואדי שממערב לה. הם יצאו כשהם נושאים עמם את גופתו של חנן, אבל עד מהרה נוכחו לדעת שהם מכותרים. הם החליטו לוותר על פינוי הגופה ולפרוץ דרך בריצה. הצעיר שבהם, עודד ירקוני, מבניה הראשונים של גבעת ברנר, פרץ את טבעת האויב בהטילו רימון-יד, והכוח הקטן נחלץ מהכיתור.
כשהגיעו הנסוגים לוואדי נפגע ברתולד לוי ברגלו מכדור אויב. חברו, פרץ ברוינליך(שחם), העמיסו על כתפו והמשיך בנסיגה. ברתולד הרגיש שפרץ מפגר אחרי חבריו והפציר בו: "עזוב אותי והצל את עצמך." באותו רגע פגע כדור בראשו וקיפד את פתיל חייו. רק אז הניח אותו פרץ על האדמה ורץ אחרי חבריו, להדביקם.
במרחק של מספר מטרים ממערב לכביש, בשדה החיטה שכה אהב, נהרג מצרור מקלע השלישי מאנשי כוח ה' - עודד ירקוני. חברו ורעו לעבודה, פרץ ברוינליך, זחל אליו וניסה לגרור אותו, אבל המפקד, שחשש מקורבנות נוספים שלא לצורך, גזר עליו להמשיך בנסיגה.
ראשוני הכוח הנסוג הגיעו לקבוצת-יבנה בשעה 03:70. בהיוודע קורותיהם למג"ד, הוא הורה לקמב"ץ להפעיל את כוח העתודה לשתי מטרות: א. חילוץ הרוגי כוח ה'; ב. חיפוי על נסיגת אנשי כוח ד' - שלא היה מנוס ממנה לאחר שנכבשה גבעת כוח ה' שבעורף עמדתם על גבעת "האוכף".

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.