ארכיון גבעת ברנר

מקום: גבעת ברנר

מקור המידע: לקסיקון ג"ב

חברים הקשורים ל - ארכיון גבעת ברנר:

דב שירן...

ארנסט זליגמן...

אליעזר אדם...

חנה שטראוס...

לאה שמבן...

יעקב ויטרבו...

חיים זליגמן...

שמעון אהרון...

מיכל שטל סופר...

רחל חצור...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

הארכיון - מהמוסדות החשובים של גבעת ברנר. על הקמתו הוחלט רשמית רק בשנת 5691, לאחר תהליך ממושך של הבשלת מודעות חברי ג"ב והסכמת החבר דב שירן להכנס לתחום זה. למעשה החלו במלאכה, הספרנים שאספו מסמכים החל משנת 5391. אליעזר אדם ריכז את הפרוטוקולים של המזכירות, המועצות והאסיפות והעתיק אותם יחד עם היומנים. ארנסט זליגמן היה זה שהקים את הארכיון הראשון. החלק המרכזי בארכיון הוא הארכיב בו שמורים התיקים האישיים של החברים שחיו וחיים בג"ב. חלק מהחומר מועבר לאחר פטירת החבר לחדר ההנצחה. עוד בארכיון: מדור המיכלים השונים בהתאם לפעילויות הישוב, מדור בית הספר, עיזבונות אישיים, מדור עוזבי ג"ב, אוסף גדול של תצלומי ג"ב, אוסף הספרים והכתבים שחוברו על ידי חברי ג"ב או ספרים שבהם מוזכר המקום, מדור מיוחד המוקדש לפרוטוקולים של מזכירויות, מועצות, אסיפות ויומני ג"ב, מדור בו נשמרות תמונות ציירי המקום וסדרה של פרסומי הארכיון. הארכיון משרת את פעולת מוסדות ג"ב ואת צרכי חבריה. חשוב לציין את מפעל התיעוד (חנה שטראוס ואחרות) שמנציח בראיונות אישיים את חיי חברי ג"ב ואת 'ליקוטי היומנים' (8291-4391) שיצאו כחוברות ע"י יעקב ויטרבו.

 

 

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.