07 שנה לפטירת ישע (בית ישע) סמפטר

חברים הקשורים ל - 07 שנה לפטירת ישע (בית ישע) סמפטר:

ישע סמפטר...

תיאור הסיפור:

07 שנה לפטירת ישע (בית ישע) סמפטר

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.