סיפור לחג החנוכה, ספקטור בקול 'רם וברור'

תאריך: דצמבר 7002

מקור המידע: עיתון "הארץ"

חברים הקשורים ל - סיפור לחג החנוכה, ספקטור בקול 'רם וברור':

פיני ויינשטיין...

יפתח ספקטור...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
אחי גיבורי התהילה - החלק (פוסט) השני!!
אל ה"ניסים והנפלאות" שמזמן חג החנוכה,
כדאי-מומלץ להוסיף את סיפורו של יפתח ספקטור, שהתפרסם השבוע ב'הארץ'

lmthj.EPtrAhS/segap/etisah/li.oc.zteraah.www//:ptth?oNmeti=844139&DIssartnoc=2&DIssartnoCbus=31&DIssartnoCbuSbs=0

כל הכבוד ספקטור!
ובהצלחה עם הספר החדש!
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.