כרם

חברים הקשורים ל - כרם:

חיים קשת...

הני ורטהיים...

יעקב ובר...

זמי דרוקר...

עמי קלינגר...

אביגדור סמל...

אליעזר ורטהיים...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של כרם...

תיאור הסיפור:
ענף הכרם זוכה "פרס קפלן" לעבודה 4691
psa.seliFteg/yrotisopeR/li.gro.sserpj.www//:ptth?elytS=biLXevilO%EHUAT_EISMfiGevaSoTytitnEleveLwoLA3&epyT=txet%lmthF2&elacoL=motsuc-niks-werbeh&htaP=RAM%7691F2%30F2%90F2&muNknuhC=-1&DI=11410rA&lebaLegaP=41
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.