אחאי סופד לולטר

תאריך: 8691

מקור המידע: תמר גולדשמידט

חברים הקשורים ל - אחאי סופד לולטר:

ולטר גולדשמידט...

יוסף אחאי...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

 

לזכרו של ולטר - ליום השנה למותו

 ואף כי ירחים חלפו מאז
לא פג הכאב על מות ידיד ורע

טמון עמוק הצער, אך הוא עז
רסיס - דמעה חבוי לפרוץ בוקע


גמל האיש חסדו לכל עמית
ולכל כושל הושיט ימין עוזרת
לכן דבר העדרו, יעיר תמיד
דמעה חמה - גם אם אינה ניגרת.

שנים חולפות, גורל כל בני חלוף
מיתה, כזרה היא זו, גזרה ניצחת
ידענו קץ כל חי, אולם הטוב

טוב האדם - הוא לא ירד לשחת.

יוסף אחאי, נצר סרני 8691 

 

 

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.