מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 42 - ציון מודה? אשת המאהב מתוודית?

תאריך: 0691

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 42 - ציון מודה? אשת המאהב מתוודית?:

אביגיל סלומון...

ציון סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
פוגץ' אינו חייב להוכיח מי ביצע את המעשה. הוא ימלא את תפקידו בהצלחה אם יצביע על חשוד או חשודים אחרים. על כך חשבה גם המשטרה, אלא שרב פקד שטינברג העיד ברורות:"חשדתי בראובן במשך תקופה ממושכת, אולם השתכנעתי בסופו של דבר, שלא הוא הרג את אביגיל."
רבקה ראובן, רעיית רב הסמל, שבגידת בעלה נתגלתה לה ולכולם בעקבות מות צרתה עומדת להעיד לאחר בעלה...
 
חרות 0691.01.21: המשטרה: ציון סלומון מוכן היה להודות בהריגה בתנאי שישחררו את אחיו
..מפקד משטרת רחובות רב פקד שטיינברג סיפר כי כאשר הובא הנאשם לבית המשפט המחוזי להארכת מעצרו בפברואר אשתקד, ביקש ממנו הנאשם רשות לשוחח עמו. ישבנו יחד במסדרון וציון אמר לי: אני מוכן להודות, בתנאי שאחי פנחס ישוחרר. העד אמר כי לא הבטיח דבר לנאשם..
..קצין משטרה אחר, צבי אלתר סיפר כי בהיותו במשטרת רחובות, מסר לו סמל ברטי, כי סלומון מבקש למסור משהו. הקצין ניגש אל סלומון וזה אמר לו, כי "שמעתי שאתם מאשימים אותי ברצח, אם ישנו את האשמה להריגה, אודה בכך. זאת כדי שאחי פנחס ישוחרר..
 
מעריב 0691.01.61: חמש פרשיות אהבים סביב רצח אחד
ב"סיבוב השני של דיוני בית המשפט לא נתבהרה עדיין תעלומת הרצח בגבעת ברנר. כמו בסרט מתח קלאסי, החלה פרשת ה'רצח בג"ב' באור דימדומי השחר, במזג אויר גשום, כאשר החשמלאי של הקיבוץ מצא את גופתה של אביגיל המוטלת על רצפת צריף, ליד בית הבאר בקצה הקיבוץ. ב'סיבוב השני' של המשפט הזה הועלו ע"י הקטיגוריה והסניגוריה לא פחות מ- 4 פרשות אהבים שונות, שהתרחשו בין המעורבים, עולים מהודו, הקשורים זה לזה בקשרי משפחה.
הפרשה הראשונה, הגדולה והמרכזית היא בין סמל חיל האויר ראובן, עליה סיפר בהרחבה, לעיני הבעל של אהובתו הנרצחת. התביעה גורסת, כי הבעל, ציון סלומון גילה את בגידת אשתו וכי נקם בה נקמת מוות. לסניגוריה יש גירסה אחרת לחלוטין. בחקירתו הנגדית של העד ראובן רמז הסניגור, כי לאביגיל היה מאהב נוסף. וכי הנוקם היה הסמל, שגילה כי אהובתו בוגדת בו.
על פרשת אהבים שלישית קצרה מאד, שמע בית המשפט מפי אשתו של הסמל ראובן. היא סיפרה, כי פעם, עוד בטרם נישאה לראובן, ליוה אותה ציון סלומון בדרכה לרחובות ובזמן הנסיעה באוטובוס ליטף את ידיה ו"אמר לי שטויות". אחר כך חזר בו ציון מנסיונותיו וביקש ממנה לבל תגלה דבר לאשתו אביגיל. אולם רבקה ראובן לא נתנה בו עוד אמון ונזהרה מאז לא להשאר איתו ביחידות.
ואחרון אחרון חביב, בחקירה הנגדית של גב' רבקה ראובן הצעירה, רמז הסניגור, כי נרקמו יחסים אינטימיים בינה לבין אחי בעלה. העדה הכחישה זאת בקולה החלוש, אולם הסניגור הכריז כי בנקודה הזו לא נאמרה עוד המילה האחרונה...
ומעל לכל זה פרוש צל אהבתם של הבעל – הנאשם ציון אל אשתו שנרצחה, אביגיל, האהבה ה'חוקית היחידה ב'מעגל'.. המשך 52
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.