מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 8 - חקירת משפחת סלומון

תאריך: 9591

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגייל - הסיפור המלא 8 - חקירת משפחת סלומון:

ציון סלומון...

אביגיל סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

'הבוקר' 9591.2.62 : "למשטרה יש יסוד נכון להאמין שרצחת את אשתך"
הוצאה פקודת מעצר לחשודים בחניקת אביגיל בגבעת ברנר
"למשטרה יש יסוד נכון להאמין שרצחת את אשתך" הסביר השפט לנאשם, שנשאר אדיש לשמע האשמה נוראה זו. אף שריר לא זע בפניו. לא הניד עפעף וכמו "יוגי" הודי המשיך גופו האתלטי להיות שרוי במצב זקיפות מתוחה, אדיש כלפי חוץ לכל בהנעשה ועיניו, כמו מנסות לחתור לקראת משהו טמיר ונעלם..
תמונה בלתי רגילה זו נראתה אתמול בית משפט השלום ברחובות בעת חקירה בלתי רגילה כמעט: משפחה שלמה – בעל , אח ואחות וקרוב משפחה – הובאה למעצר כנאשמים ברצח אשה, גיסה וקרובה. קהל סקרנים רב עקב בדריכות אחר התהליך המשטרתי שנעשה בארבע הפסקות, עת הביאו מארבעה בתי כלא שונים את ציון בן מלכיאל סלומון בעלה של הנרצחת אביגיל, אחיו פנחס, אחותו רחל ואת סמל חיל האויר מאיר בן אברהם ראובן. ניכר היה כי הם בני משפחה אחת : שחומי עור, שחורי עיניים ועיניים פקחיות.
הוא עלול להפריע לנו. פקד קפלן שהודרך על ידי רפ"ק שטיינברג מפקד משטרות רמלה – רחובות הצדיע בפני כבוד השופט חיים אלוף, התייצב בדוכן העדים, ספר התנ"ך בידו נשבע כחוק ואמר: "יש לי יסוד נכון להאמין כי נאשם זה, ציון סלומון ביחד עם אחרים ביצע בחניקה את רצח אשתו אביגיל בליל ה- 6 – 7 בינואר. למען פשר למשטרה לסיים את חקירתה בתקירה מסועפת ומסתבכת זו, אני מבקש לעצרו ל- 51 יום.דבר היותו חופשי יכול להפריע לחקירה. זאת ועוד, הנאשם שייך לעדה בה נוהגים לפי מנהגים מיוחדים וכל הזמן שיהיה חופשי הוא עלול להפריע לנו".
התשובה: נאטינג באנגלית. הנאשם, הבעל בן ה- 63, הקשיב לא הקשיב. גבה קומה, מבנה גוף אתלטי ופני סוד, עמד עמידת נוח אך גופו נשאר מתוח, מכנסי החאקי ירדו על נעלי קרפ חדשות, אפודה בהירה הבליטה חזה בריא. פניו בעלי תוים חדים מכוסים שיער שחור, מרכיב משקפיים וכולו אומר כי הוא חזק ברוחו, איתן בנפשו וקנאות מה מהולה בלא אכפתיות.
"היש לך מה לומר"? שאלו כבוד השופט. "שום דבר", השיב ציון, אשר ביקש לתרגם דבריו לאנגלית וכשהוסבר לו שנית, חזר על תשובתו: "נאטינג" – לא כלום. השופט חתם על צו המעצר המבוקש ל- 51 ימים. שקט ובטוח יצא הבעל הנאשם בדרכו חזרה לבית הכלא. המשך 9

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.