מי רצח את אביגיל - הסיפור המלא 5 - מכונת האמת

תאריך: 9591

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגיל - הסיפור המלא 5 - מכונת האמת:

אביגיל סלומון...

ציון סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:


'הארץ' 9591.1.02: בעלה של הנרצחת ייחקר ב'מכונת אמת'
מר י.סלומון, בעלה של הנרצחת מקיבוץ גבעת ברנר, אביגיל סלומון, יוזמן על ידי חוקרי המשטרה להחקר ב'מכונת אמת' שבמטה הארצי של המשטרה בתל אביב.
מטעם המשטרה נמסר, כי בעלה של הנרצחת כבר נחקר פעמים מספר, אולם הוחלט להציע לו להחקר גם ב'מכונת האמת', אחרי שצותות של חוקרים בקיבוץ ישלימו את איסוף הפרטים במקום. נודע כי גיסה וגיסתה של הנרצחת הסכימו אף הם להחקר ב'מכונת אמת'. שניהם עברו את החקירה בשבוע שעבר. את תוצאות הבדיקה שומרת המשטרה בסוד.
בינתיים נודע, כי החקירה עברה גם למקומות אחרים בארץ. בין השאר נחקר איש צעיר ואמיד מתל אביב, שהתוודע לנרצחת בעת שהותו בית ההבראה בקיבוץ. הוא חיזר אחריה ואף העניק לה פעם בפעם מתנות. מפי אחד מקרובי המשפחה נודע, כי מתנות אלו עוררו את חמת בעלה של הנרצחת....

דבר  9591.1.22 : חוקרי המשטרה במבוי סתום בענין הרצח בגבעת ברנר

51 יום לאחר מציאת גוויתה של אביגיל סלומון בליפט נטוש במשק גבעת ברנר, עומדת המשטרה, החוקרת ברצח, לפני מבוי סתום.
במשך כל הזמן עסקו מומחי המשטרה בחקירה נמרצת, אספו כל פרט שעלול היה להבהיר את התעלומה, חקרו את כל חברי הקיבוץ, ש- 001 מהם מסרו עדות בכתב וכ- 005 בעל פה. נחקרו בני משפחת הנרצחת היושבים בג"ב ומחוצה לה, נחקרו אנשים מחוץ לקיבוץ שהיה להם מגע איזשהו או נפגשו אי פעם עם הנרצחת.
כמה מהנחקרים מסרו את עדותם באמצעות 'מכונת אמת' ובתוכם גם בעלה של הנרצחת, ציון סלומון...
...בחוגי המשטרה וכן בקיבוץ ג"ב מצויים כאלה המתהלכים בדעה ספקנית אם בכלל יצליחו אי פעם לפתור את תעלומת הרצח. גבעת ברנר רואה בגילוי עקבות הרוצח או הרוצחים את ייעוד הקיבוץ. הם יעשו כל שלאל ידם כדי לסייע למשטרה. באסיפת הקיבוץ נתבעו החברים לשחזר את שעות הערב של ה- 6 בינואר. כדי להקל על המגע עם המשטרה נבחרה ועדת קשר של 3 חברים.....
..חברי הקיבוץ טרם התאוששו מתדהמת הרצח – הצהיר אתמול יצחק טוכמן מזכיר גבעת ברנר. "באופן חיצוני ממשיך כל אחד לחיות את חייו, אולם המאורע המזעזע הותיר משקע עמוק בחיי החברה. קשה להסתגל לרעיון כי מקרה כזה עלול לקרות במסגרת קיבוץ. בימים הראשונים התהלכו החברים בתקווה שהרוצח יתגלה במהרה ויוכלו להתנער מסיוט הרצח. קיימת גם סברה שמבצע הרצח בא מבחוץ, ופרט זה עלול גם הוא להוות גורם להרגשת אי בטחון".
משפחת סלומון העניפה בקיבוץ שוללת את הגירסה, כי הרצח בוצע על רקע רומנטי. היא מסתייגת מכל הרכילות הנשמעת בחוץ ומסיפורי הבדים של עיתוני הערב. אך יחד עם זאת אין המשפחה יודעת להסביר פשר היעלמה הפתאומי של אביגיל ולאן הלכה בערב זה...

המשך הסיפור 6

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.