מי רצח את אביגיל - הסיפור המלא 1 - הרצח

תאריך: 9591

מקור המידע: מן העיתונות

חברים הקשורים ל - מי רצח את אביגיל - הסיפור המלא 1 - הרצח:

ציון סלומון...

אביגיל סלומון...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:


מי רצח את אביגיל?

'למרחב' 9591.1.9:  נרצחה חברת גבעת ברנר
אביגיל סלומון, חברת משק גבעת ברנר ואם לשני ילדים, בת 82, נמצאה בצהרי יום ד' ללא רוח חיים על רצפת צריף בירכתי המשק. על צווארה של אביגיל נראו סימנים ברורים של חניקה. חוקרי המשטרה שהגיעו למשק, פתחו בחקירה מקיפה, אך לפי שעה לא נתגלו עקבות הרוצח ולא המניעים לו.
אביגיל סלומון, שחייתה עם בעלה במשק מאז 3591, עסקה לאחרונה בעבוות שירותים שונות, קודם לכן במטבח ההורים, בבית הבראה ועתה כמטפלת בבית ספר.
ביום ג' בערב השכיבה כדרכה את ילדיה, ולאחר מכן נעלמו עקבותיה. בעלה המתין באותו ערב לבואה לחדר האוכל ולאחר מכן בחדרם, אך אגב ציפייה נרדם. כשלמחרת בבוקר נוכח כי לא ישנה במיטתה, הודיע על כך לחברים, שהחלו לחפש אחריה.
בשעת הצהרים נמצאה גופת אביגיל בצריף מבודד, אשר שימש בשעתו כצריף מגורים ועמד עתה ריק מאדם. היא היתה שרועה על ריצפת החדר שעל צווארה סימני חניקה ברורים.
אביגיל סלומון הגיעה למשק יחד עם בעלה ושני בניהם, האחד בן 5 והשני בן 8, סמוך לעלייתם ארצה מהודו. עד מהרה הסתגלה לאווירה הישראלית בחברה ובחיי הקיבוץ. היא נתגלתה כאדם נוח, בעל סבר פנים חייכני ומקובלת על כל החברים. בגבעת ברנר נמצאים בני דודים של אביגיל, גיסה ואחותה, אליהם הצטרפה עם עלותה ארצה.
מטעם המשטרה נמסר, כי החקירה נמשכת במלוא המרץ, אך לפי שעה לא נתגלו פרטים מסייעים. המשק משתף פעולה באופן הדוק עם קציני המשטרה שבמקום. 
המשך הסיפור 2  psa.tneve/li.oc.rennerb-tavig//:ptth?DItneve=2801

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.