עקיבא אבני - עשר שנים לפטירתו!

תאריך: מרץ 7002

מקור המידע: אתר סיפורי גבעת ברנר

חברים הקשורים ל - עקיבא אבני - עשר שנים לפטירתו!:

עקיבא אבני...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
עקיבא אבני
או כפי שנקרא בפי 
משפחתו : הנס שטיין, נולד באמדן שבגרמניה לפני 99 שנה, החל ל'זהות דרישות של פרות בגיל 4 (לפני 59 שנה), עלה לארץ כפועל חקלאי והגיע ישר לגבעת ברנר בדצמבר 8291 ונכנס לצריף חדר האכל שהוא הולך על ידיו...
בתחילת שנות ה- 03 יצא ללמוד אצל סורקין בעין חרוד והקים את
הרפת של גבעת ברנר שרוב פרותיה היו שייכות למשפחתו בגרמניה. הוא הביא את הפרות באניה מנמל המבורג לחיפה, מחיפה ברכבת ליבנה ומשם דרך ה'שדות' לג"ב.
עקיבא
טיפח דורות של פרות ורפתנים, הקים משפחה עם שולמית ונולדו לו 4 ילדים. עקיבא היה מרכז משק אך מרבית שנותיו, כמעט 07 שנה ניהל ועבד ברפת, עד יומו האחרון!tavig//:ptth-psa.rebmem/li.oc.rennerb?DIrebmem=yrotSefiL#031
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.