תרומה בסלע - תורמים לעמותה 6002

תאריך: מרץ 6002

מקור המידע: עמוס ותמר רודנר

חברים הקשורים ל - תרומה בסלע - תורמים לעמותה 6002:

תמר רודנר...

עמוס רודנר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:

לשלמה סלע שלום
יצאנו מגבעת ברנר ופיצויי העזיבה לעורנו, לא היה לנו שום סכום מתחת לשום בלטה. היתה לנו עבודה. גם היום אנחנו נהנים לעבוד. אבל גם אם לא היינו נהנים - היינו חייבים לעבוד. אנחנו מאוד קצרים ברזרבות... אין לנו דירה ...ואף על פי כן:
אנחנו חושבים שהסכום - שמבקשים מאיתנו בעבור הזכות להשתתף ולפעול בחיי התרבות של גבעת ברנר – הוא מצחיק. אנחנו מכפילים אותו ל-051 ₪, לכל אחד משנינו, ומקווים שכמונו יעשו כל עוזבי גבעת ברנר שהם גם אוהביה.
אנחנו לא מתעלפים מעוצמת הזכרונות החיוביים שלנו מגבעת ברנר. אנחנו עולים על גדותינו מרוב ביקורת (מוצדקת). אבל גבעת ברנר היא חלק מהזהות שלנו – אין מה לעשות. 
אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו מלגלגים על המסורת התרבותית שאנחנו כל שמחים להשתתף באחזקתה.  התרבות העברית שהתגבשה ב'יישוב' (המדינה שבדרך)  היתה מלאכותית.  המציאו אותה.  כשם שהעברית שדיברו לפני 001 שנים נשמעת היום קצת מצחיקה, גם חלק מהתרבות העברית שהתחדשה כאן פעם לא תמיד מתחברת עם ימינו אלה. אבל כשם שאין לתאר את המהפכה הציונית ללא העברית, כך אין לתאר אותה ללא הפעילות התרבותית שניסתה לחבר את החגים היהודיים ולוח השנה היהודי - עם חילונים עובדי אדמה, פועלי בניין ובעלי מלאכה. זה לא תמיד הצליח, זה לא תמיד שמר על רעננות. אבל זה הצליח יותר ממה שאפשר היה לשער, זה הורה ונולד בקבוצים וגבעת ברנר לא היתה במזדנבים אחרי המחנה.
נדמה לנו שמי שמרגיש את עצמו חלק מההוויה הזאת צריך לשמוח על ההזדמנות לקחת בה חלק, לשַמֵר אותה ולחדש אותה. אז אל תקלקלו לנו את השמחה ואל תצחיקו אתנו עם 051 ₪ לשנה למשפחה. צריך שיותר אנשים ישלמו ושישלמו יותר.
שלום ותרומה נעימה לכולנו
תמר ועמוס רודנר
li.ten.vahaz@t-renduR
                                                                                       

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.