עבודה עברית..

חברים הקשורים ל - עבודה עברית..:

גד ממוט...

חיים אנצו סרני...

חיים בן אשר...

משה צמח...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
מרבית חברי ג"ב עבדו בעבודות חוץ, בבניין, בחפירת בארות ובקידוח. יום עבודה היה דבר "קדוש". המצב הכלכלי היה קשה ביותר. הדרך אל מקום העבודה ארכה 3 - 2 שעות ואז 01 - 8 שעות עבודה ושוב חזרה ברגל. בפרדס קיבלו 71 וחצי גרוש ובקידוח 03 גרוש לי"ע. העבודה בקידוח היתה מפרכת. האנשים ירדו לבור לעומק 53 מטר שם 'קדחו' עם יצול שהרימו למעלה ועזבו. החום היה נורא. 6 אנשים עבדו ו- 2 נחו. העבודה היתה בתחתונים והזיעה ניגרה כמים, אבל המורל היה בשמיים..
ואז הגיעה הידיעה המשמחת על קטיף ראשון בפרדס אופנהיימר. משה צמח היה מנהל העבודה במקום. לצורך הקטיף הושבת חצי המשק ו- 52 איש יצאו בשירה לעבודה. במקום עמד צמח וחילק תפקידים. סרני, בן אשר וגוטשי היו צריכים לשאת את הסלים מלאי התפוזים ממקום הקטיף לבית האריזה.
פתאם גוטשי שומע את סרני צועק: "חולץ (כלומר חלוץ) יש לך אולר? אם כן הצטרף אלינו – לתחרות אכילת תפוזים". גוטשי אכל 02 תפוזים, אנצו 04 ובן אשר 05!!. בסיום חזרו כולם שמחים ועליזים (ושבעים) לגבעה, ולפני שהלך לישון כתב גוטשי מכתב התפעלות מהחברה' לידידיו במוסד 'אהבה' בברלין.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.