מזכירות - קיצור תולדות

מקור המידע: ידע אישי ו"ספקולציות"

חברים הקשורים ל - מזכירות - קיצור תולדות:

משה צמח...

מלוין ישראל...

דוד טל...

יצחק טוכמן...

עמוס רודנר...

משה סיצ'וק...

יורם אורן...

חיים לטה...

יגאל מור...

עמירם וילנאי...

עקיבא אבני...

דוד זקס...

שלמה סלע...

דוד בר...

אבנר זקס...

חיים אנצו סרני...

מיכאל גלס...

אברהם כ"ץ...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תיאור הסיפור:
מהיום הראשון או למעשה כבר לפני שעלתה חבורת 'היחפנים' מרחובות על הקרקע, מישהו היה צריך לנהל את העניינים.
הצורה של 'הקומונה' חייבה ארגון מסויים אליו 'נשאבו' בעלי המנהיגות הטבעית או כאלו 'שקיבלו את עול התנועה'. אז כמובן זה לא היה 'על חשבון העבודה'. בין תפקידי המזכירות שהתחלקה ל'מזכיר פנים' - האחראי על הנושאים הפנימיים ול'מזכיר חוץ' - שניהל את הקשרים עם גורמי חוץ, כספים ובעיקר בעיות פרנסה, היה להיות 'כותל המזרח' של הבעיות הפנימיות שהתרבו ככל שגדל הישוב.
בין המזכירים שהותירו חותם בתולדות הגבעה ניתן לציין כמובן את אנצו סרני שהיה 'ראש גדול' כבר מהיום הראשון, את זליג אבן בעל האוריינטציה המשקית, את אליעזר רגב, ה'רבי' של ג"ב, נפתלי שטל,  סיצ'וק ומלווין, הגזברים הנצחיים של שנות ה- 05- 03 , חיים זליגמן, מיכאל גלס, שלמה שילוח ומאוחר יותר את יצחק טוכמן שנאלץ להתמודד עם 'פרשת הסוכר' ו'רצח אביגייל', יוסקה לניר ועקיבא אבני ועוד. עם 'מהפכת הצעירים' בתחילת שנות ה- 06 שהדיחו את 'הזקנים' בני ה- 04 התבלטו עמוס רודנר, יגאל מור, יורם אורן, שלמה סלע, פיני זק, עמירם וילנאי, דוד בר, דוד טל, דוד ואבנר זקס ועוד.
השינוי הגדול של שנות ה- 0002 בגבעת ברנר הביא לתופעה חדשה, מנהלים ויו"רים 'מבחוץ' שהביאו עמם סגנון ניהולי חדש ושנוי במחלוקת שגורם בעיקר לגעגוע לאותם מזכירים שניהלו את העסק ממרומי בית הסוכנות (של הדואר) והיו משוכנעים (בצדק מסויים) שכל העול שבעולם מוטל עליהם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.